POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.11.2019 - 08.11.2019
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 (MagNet) 8.11.2019, 10:00, Hotel PANON, Koupelní 4, 695 22 Hodonín
Typ akce: Konference
10.09.2019
Účastníci dopracovali svoje projekty (případové studie) do konečné podoby.
Typ akce: Seminář
24.06.2019 - 25.06.2019
Exkurze OŽIVENÍ CENTER OBCÍ - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z DOLNÍHO RAKOUSKA A JIŽNÍCH ČECH konaná v rámci česko-rakouského projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 ) se ve dnech 24. – 25. 6. 2019 uskutečnila do obcí Markersdorf-Haindorf a Krummnussbaum v Dolním Rakousku a do obcí Cehnice, Čejetice a Pištín v jižních Čechách.
Typ akce: Ostatní
14.02.2019
SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU PROJEKTU MAGNET Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21
Typ akce: Ostatní
23.10.2018
Rozvíjení potenciálu Co umím dobře a co je pro mě dobré? Jaké kontakty mohu navázat, abych mohl realizovat své cíle. Naučit se, jak fungují sítě kontaktů a jejich vytváření. Jak široký záběr je ještě efektivní, aby se netříštily síly.
Typ akce: Seminář
10.10.2018
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN/MUŽŮ PO MD/RD, která se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Třebíči v aule Střední průmyslové školy, Manželů Curieových 734, Třebíč. Cílem konference je představení jednotlivých postupů, které jsou využívány v praxi na české i rakouské straně pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po návratu z MD/RD. Bude zde sdílena dobrá praxe v oblastech: práce na dálku, rozdílné platové ohodnocení, poradenství a vzdělávání, psychologické konzultace, mentorské programy a sítě žen, vytváření kariérního plánu na základě zájmů, talentu a schopností, lesní školky a mikrojesle, atp. Podrobný program naleznete v pozvánce v příloze. Náklady (doprava z jednotlivých krajů, zapojených do projektu, strava, tlumočení) jsou hrazeny z prostředků Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika v rámci projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21). Konference bude tlumočena do ČJ a NJ. Vaši účast, prosím potvrďte na email: leligdonova.e@kr-vysocina.cz nejpozději do 30. září 2018.
Typ akce: Konference
18.06.2018 - 18.06.2018
Příprava projektu (případové studie) Každý účastník by měl mít konkrétní představu o svých nápadech a cílech, které by chtěl zrealizovat. Ve spolupráci s lektory by měly být vzniklé projekty (případové studie) rozpracovány do konkrétní struktury.
Typ akce: Seminář
15.05.2018
Cílem exkurze je představit účastníkům dvě úspěšné obce, v nichž se daří komunitnímu životu, realizovala se zde řada projektů a je v nich radost žít. Během exkurze vystoupí představitelé obou obcí a seznámí nás jak s úspěšnými investičními projekty, tak se zajímavými „měkkými“ projekty, které obec oživují a zatraktivňují pro její stálé obyvatele i návštěvníky. Obec Blatnička vznikla již ve 13. století jako zemědělská obec, dnes má 450 obyvatel a je známá především díky místnímu vínu a lidovým krojům. Obec Nová Lhota leží na úpatí Bílých Karpat, jedná se o nejvýše položenou obec Jihomoravského kraje (484 m n.m.) a má 700 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1598 a její původní obyvatelé byli dřevorubci. Dnes je v obci mimo jiné areál běžeckého lyžování a ekologické centrum, kterého využívají školy z příhraničního regionu Jihomoravského kraje i Slovenska.
Typ akce: Workshop
16.04.2018
Cílem exkurze je představit účastníkům příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo centrum obce nějakým způsobem oživit. V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce mohou představovat jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem, kde žijí, nebo jak lze přispět ke snižování odlivu mladé generace do měst či k navrácení života do center obcí.
Typ akce: Workshop
03.04.2018
Obsah semináře: • Tým a týmová spolupráce jako přidaná hodnota. • Jak podpořit rozvoj týmu. • Co podporuje týmovou práci a co jí brání? • Jak vytvořit funkční multidisciplinární tým. • Management konfliktů pro dobrou spolupráci. • Metody práce v týmu.
Typ akce: Školení
15.11.2017 - 15.11.2017
Art of Hosting – umění, vést kvalitní rozhovory a procesy orientované na výsledek. AoH může být vysvětlováno jako „umění hostitele vést správné rozhovory“. Konkrétně jde o to podporovat smíšené skupiny v procesu schopností jednat tím, že bude vytvořen vysoce kvalitní prostor, ve kterém lze vzájemně mluvit o skutečně podstatných věcech otevřeně a produktivně. Na tomto základě mohou pak vznikat dobrá řešení, které nejsou pouze inovativní, ale nacházejí i široký souhlas, identifikaci a přijetí. "Umění dobrého hostitele" je přitom více než jen metoda, je to postoj a praxe, která je používaná každý den a dále rozvíjena. "umění dobrého hostitele" znamená kolektivní inteligenci, spolupráci a organizaci.
Typ akce: Školení
03.11.2017 - 04.11.2017
Cílem konference je poskytnout účastníkům informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvoří pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, lidi zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny, úspěšné starosty a zkušené praktiky s ohledem na péči o krajinou zeleň a její zakládání.
Typ akce: Konference
01.10.2017
Vítejte na mapě příkladů dobré praxe z území čtyř regionů – Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti. Mapa má zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů pro možnou spolupráci. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost.
Typ akce: Prezentace
14.06.2017 - 15.06.2017
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MA21/G21 REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU „MAGNET“, MODUL 1, 2
Typ akce: Seminář