POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.04.2018
Typ akce: Workshop

Cílem exkurze je představit účastníkům příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo centrum obce nějakým způsobem oživit. V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce mohou představovat jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem, kde žijí, nebo jak lze přispět ke snižování odlivu mladé generace do měst či k navrácení života do center obcí.

 

 

Galerie