POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2017 - 31.08.2018

Alokované prostředky EFRR:

170 717,52 €

Číslo projektu:

ATCZ68

Zkratka:

Initiative 50+

Vedoucí partner:

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Josef Stockinger (josef.stockinger@bfi-ooe.at)

Partneři projektu:

  • Jihočeská rozvojová o.p.s.

O projektu:

Cílem projektu je působit proti rostoucí nezaměstnanosti skupiny 50+ a rozvíjet dobrý přístup firem a veřejných zařízení a vzájemnou komunikaci relevantních aktérů v této problematice

Nejnovější události

20.09.2018 - 20.09.2018
Na závěrečné transfer konferenci budou prezentovány výsledky projektu - příručka. Budou předloženy zkušenosti z "demografického poradenství" OSB a diverzifikační přístupy k tématu věkové rozmanitosti ve firmách - Best Practice z firem/ společnost SONNENTOR.
Typ akce: Konference
29.06.2018
DŮLEŽITOST ERGONOMIE PRACOVIŠŤ Několik nezávislých zahraničních studií prokázalo, že kvalitně řešená ergonomie pracoviště má pozitivní vliv na výkonnost pracovníka, snižuje úrazovost a celkově přispívá k větší efektivitě práce.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

V  Rakousku je nyní více než každý čtvrtý zaměstnanec starší než 50 let. Tento podíl, který v roce 2008 činil 26,6%, vzrostl na 29,4% v roce 2013. V roce 2020 bude již celá jedna třetina obyvatel ve věku mezi 50 a 65 lety.
Zároveň je současně každý čtvrtý uchazeč zapsaný na úřadě práce starší 50-ti let. Také tento podíl se v příštích letech zvýší z důvodu demografických skutečností a rostoucího věku odchodu do důchodu. Nezaměstnané osoby starší 50-ti let mají výrazně nižší šanci opět si najít zaměstnání než jiné věkové skupiny.
V České republice vypadá situace podobně.
V roce 2015 byla téměř jedna třetina nezaměstnaných (32%) starší 50-ti let. Postupné stárnutí registrovaných nezaměstnaných je dokumentováno průměrným věkem nezaměstnaných. Ten činil v roce 2014 v Jihočeském kraji 40,8 let, v roce 2015 již 41,5 roku.

Předkládaný projekt sleduje v zásadě tři cíle:
1. působit proti rostoucí nezaměstnanosti skupiny 50+ a
2. rozvíjet a rozšiřovat dobrý přístup firem a veřejných zařízení v problematice udržení této skupiny v práci, a vzájemně se o tom informovat.
3. komunikace a podpora komunikace mezi polititckými, administrativními, hospodářskými aktéry, sociálními partnery a zástupci civilní společnosti v celém regionu.

Projektoví partneři vyvinuli za tímto účelem přeshraniční společná školení a etablují síť expertů. Cílovou skupinou těchto školení jsou poradci a poradkyně pro starší nezaměstnané a osoby odpovědné za lidské zdroje z firem v příhraničí.
Výsledné výstupy a doporučení budou na konci projektu představeny na transferové konferenci a budou shrnuty jak elektronicky tak písemně v podobě příručky. Z výstupů nebudou profitovat pouze zahrnutá zařízení jako taková, ale nakonec i samotná skupina osob 50+. Samozřejmě budou výstupy a doporučení k dispozici pro další šíření a pro všechny zájemce i po skončení doby realizace projektu.
Inovační přístup projektu spočívá v tom, že spojí již existující jednotlivé přístupy a možnosti řešení a prověří je na přeshraniční úrovni. Postup, rozvoj bilaterálních školicích systémů pro poradce v tradičním regionu jižní Čechy/Horní Rakousko, kde lidé jezdí za prací přes hranice, pro cílovou skupinu 50+ a společná realizace pro rakouské a české účastníky je novinka. Poradenské instituce a firmy v příhraničí mohou díky spojení těchto školení a díky případné výměně prožité praxe enormně profitovat.

Výstupy projektu

  • Vývoj školicích modulů
  • Rada expertů
  • Závěrečná konference
  • Příručka
  • Realizace školicích modulů