POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

60 695,86 €

Číslo projektu:

ATCZ240

Zkratka:

CCCN

Vedoucí partner:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dagmar Frendlovská (Dagmar.Frendlovska@vspj.cz)

Partneři projektu:

  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je zahájit zcela novou konstruktivní a systematicky směřující přeshraniční síť vysoké školy na Vysočině a v Horním Rakousku a zintenzivnit mezikulturní výměnu na obou stranách hranice. Spolupráce je zaměřena na vzdělávání v oblasti mezikulturního porozumění a zlepšení kvality přípravy studentů na vstup do ekonomické praxe.

Podrobnější informace

Projekt má dva hlavní výsledky:


1. Analýza požadavků zaměstnavatelů na kompetence k výkonu povolání - příprava a provedení průzkumu potřeb a požadavků firem na profesní vybavenost absolventa, a to v regionu Vysočina (CZ) a Horní Rakousko (AT), které v rámci své činnosti spolupracují se sousední zemí (CZ/AT).


2. Analýza středních a vysokých škol s ohledem na internacionalizaci, prakticky orientovanou výuku a rozvoj digitální gramotnosti - Pro posouzení stávající situace vzdělávání se zaměřením na internacionalizaci, prakticky orientovanou výuku a na rozvoj digitální gramotnosti žáků a studentů bude vypracován přehled ekonomicky zaměřených středních a vysokých škol v zapojených regionech.

Výstupy projektu

  • Analýza požadavků zaměstnavatelů na kompetence k výkonu povolání
  • Studie škol v regionech Vysočina a Horní Rakousko 
  • Za účelem upevnění dlouhodobé perspektivy spolupráce bude podepsáno MOU (Memorandum of Understanding) mezi oběma vysokými školami, jehož cílem bude výměna studentů a přednášejících. To by mělo zajistit, aby tato síť úspěšně pokračovala i po ukončení projektu a aby bylo posíleno mezikulturní porozumění mezi těmito dvěma regiony.