POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

311 565,88 €

Číslo projektu:

ATCZ248

Zkratka:

DigiVill

Vedoucí partner:

Kraj Vysočina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Petr Holý (holy.p@kr-vysocina.cz)

Partneři projektu:

  • Land Niederösterreich
  • RERA, a.s.
  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

O projektu:

Cílem projektu je vytipování digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou.

Nejnovější události

03.11.2022 - 04.11.2022
V rámci projektu DigiVill se uskuteční dvoudenní seminář v Telči, který realizuje leadpartner ve spolupráci s ostatními projektovými partnery pro zástupce obcí a neziskového sektoru.
Typ akce: Seminář
03.11.2022 - 04.11.2022
Seminář Digitální nástroje pro týmovou spolupráci nabídl zástupcům obcí a neziskového sektoru řešení pro práci s nejčastěji využívanými grafickými programy, vychytávky při urychlování práce s PC nebo také zkušenosti při využívání elektronických nástrojů při poradách a veřejných diskuzích.
Typ akce: Tisková zpráva
18.10.2022 - 18.10.2022
Zástupci projektového partnera RERA a.s. dne 18. 10. 2022 uspořádali ve spolupráci s ostatními partnery projektu DigiVill a představiteli obce Markersdorf-Haindorf exkurzi pro zástupce obcí, kraje a neziskového sektoru.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zaváděných moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy. Zavedení těchto nástrojů v menších obcích podél hranice přispěje ke snižování vylidňování venkova. Mezi tyto moderní technologie patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Aby byla zajištěna využitelnost těchto nástrojů v praxi, je součástí projektu také zvyšování vzdělanostní úrovně a kybernetické bezpečnosti.

Výstupy projektu

  • Zavádění digitálních nástrojů pro komunikaci obce s občany
  • Zavádění digitálních nástrojů pro plánování a rozvoj obecní infrastruktury
  • Zvyšování kompetencí při práci s digitálními nástroji v obcích