POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2022 - 18.10.2022
Typ akce: Ostatní

Zástupci projektového partnera RERA a.s. dne 18. 10. 2022 uspořádali ve spolupráci s ostatními partnery projektu DigiVill a představiteli obce Markersdorf-Haindorf exkurzi pro zástupce obcí, kraje a neziskového sektoru.

Akce proběhla v rakouské obci Markersdorf-Haindorf a byla zaměřena na úpravu veřejných prostranství. Friedrich Ofenauer (starosta obce) a Johannes Kern (zastupitel obce) v rámci přednáškové části představili procesy zapojování veřejnosti při rozvoji centra obce i realizaci investičních akcí v obci. Na přednáškovou část navazovala komentovaná prohlídka obce Markersdorf-Haindorf vč. rozestavěných objektů (projekt "WEIT.blick – Nové centrum obce žije a spojuje.") a diskuse všech účastníků.

Galerie