POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

307 632,00 €

Číslo projektu:

ATCZ252

Zkratka:

nATCZwork

Vedoucí partner:

Správa Národního parku Podyjí

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Hana Matějková (urbanova@nppodyji.cz)

Partneři projektu:

  • Nationalpark Thayatal GmbH

O projektu:

Cílem projektu je propojení aktérů přeshraniční spolupráce v regionu obou národních parků. Podpoří se spolupráce mezi partnery projektu, vzdělávacími institucemi, obcemi a městy.

Nejnovější události

19.12.2022 - 22.12.2022
Ve spolupráci s Národním parkem Thayatal jsme vytvořili nový kalendář pro rok 2023.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Projekt je zaměřený na posílení spolupráce institucí, správ a vzdělávacích zařízení v oblasti národních parků Podyjí-Thayatal. Významně zlepší dlouhodobou přeshraniční spolupráci v regionu podporou tří úrovní přeshraniční kooperace.

Na regionální úrovni poskytne vytvoření přeshraniční kooperační sítě platformu pro vzájemné propojení regionálních aktérů přeshraniční spolupráce. Oba projektoví partneři k tomu zorganizují setkání, workshopy a exkurzi pro regionální instituce, jako jsou obce, města a další organizace, s cílem podpořit přeshraniční komunikaci a kooperaci. V rámci kooperační sítě se bude realizovana o studii proveditelnosti k založení ESÚS v regionu národního parku. Síť tak významně přispívá k prohlubování spolupráce a vytváření nových přeshraničních partnerství.


V oblasti environmentálního vzdělávání se budou realizovat aktivity na podporu přeshraničních vzdělávacích opatření jako společné vyučovací dny a dvojjazyčné vzdělávací programy, při nichž se národní parky Thayatal a Podyjí stanou místem setkávání základních a středních škol z obou zemí. Vytvoří se tím příležitosti k upevnění nebo navázání partnerství mezi školami.


V oblasti ochrany přírody je důležitým cílem posílení přeshraniční spolupráce správ národních parků Thayatal a Podyjí ke zlepšení ochrany přírody a krajiny v regionu. Za tímto účelem bude spolupráce obou národních parků podporována nejprve odstraňováním jazykových bariér, organizováním společných aktivit, posilováním společných veřejných výstupů i výměnou odborných informací a dalším vzděláváním pracovníků. Výměnné stáže a společné odborné vzdělávání v různých oblastech zprostředkují zkušenosti z ochrany přírody a budou dále posilovány komunikací v kooperační síti.

Výstupy projektu

  • Koncepční dokument: Plán péče o území
  • Vytvoření přeshraniční informační a strážní služby 
  • 10 videí/shotů, která budou prezentovat ochranu přírodních hodnot, populárně prezentovat zákonné limity a představí způsoby péče o území
  • Návštěvnický program
  • Výuková kolekce "Ze života národního parku"
  • Pro děti vícedenní pobyty v divočině