POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2020 - 30.09.2021

Alokované prostředky EFRR:

183 376,32 €

Číslo projektu:

ATCZ241

Zkratka:

NABIAM

Vedoucí partner:

PROFACTOR GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Kulha (pavel.kulha@profactor.at)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

O projektu:

NABIAM používá inovativní koncepty, jako je designové myšlení (Design Thinking), matchmakingové akce spojené s vytvořením inovační sítě v oblasti nanotechnologií, biosenzorů a aditivních výrobních technologií. Na základě konceptu inovačních hubů se NABIAM zaměří ulehčení přístupu společnostem, jakož i univerzitám, výzkumným ústavům, klastrům,  k nejnovějším výsledkům výzkumu, odborným znalostem a technologiím v oblastech biosenzorů, nanotechnologií a aditivních výrobních technologií.

Nejnovější události

29.10.2021
Summary of output reached during NABIAM project
Typ akce: Ostatní
20.09.2021 - 21.09.2021
Online závěrečný meeting projektu NABIAM
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

VÝZVY: Nanotechnologie a biosenzory spolu s technologiemi aditivní výroby mohou v oblasti lékařské techniky přinést zcela nová, pacientovi přizpůsobená řešení. Velký význam těchto témat v oblastech Horního Rakouska a Jižních Čech se silně projevuje zejména v oblastech strukturální a polymerní elektroniky a lékařských technologií. Stálá spolupráce mezi klíčovými aktéry v oblasti hospodářství, výzkumu a inovací a jejich propojenými partnery při využívání technologického potenciálu však stále neexistuje, tímto není potenciál technologie zcela vyčerpán.

CÍL: Cílem projektu je navázat dlouhodobé kontakty a vztahy s příslušnými subjekty výzkumu a vývoje a podnikovými subjekty v nadnárodní inovační síti ve výše uvedených oblastech s cílem zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál v obou projektových regionech.
Tato funkční síť kontaktů, kombinovaná s mapováním kompetencí pro obě výše uvedené oblasti, by měla v budoucnu pomoci rychle vytvořit projektová konsorcia na konkrétní témata a adekvátně je financovat pomocí vhodných programů financování na regionální, celostátní a celoevropské úrovni.

VÝSLEDKY: Hlavním výsledkem je zlepšení partnerské spolupráce mezi výzkumnými institucemi, poskytovateli technologií, malými a středními podniky a koncovými uživateli prostřednictvím koordinovaných priorit výzkumu a vývoje a transregionálních projektů spolupráce za účelem rozvoje technologií.

PŘÍSTUP: Přehled výzkumných priorit a výzkumných potřeb regionů v souvislosti s nanotechnologiemi, biosenzory a aditivní výrobou; budování nových mezioborových a meziregionálních cílových skupin z průmyslu a výzkumu v oblasti lékařských aplikací a polymerních materiálových technologií, vizualizace kompetencí a výzkumné infrastruktury v mapě; vývoj otevřeného inovačního procesu propojením shromážděných požadavků a nabídek prostřednictvím moderních digitálních kanálů (webinářů), aktivní vyhledávání kontaků (matchmaking) a strategické plánování technologií a inovací (roadmapping).

Výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je navázat dlouhodobé kontakty a vztahy s příslušnými subjekty v oblasti výzkumu a vývoje a podnikání ve dvou projektových regionech v oblasti polymerní elektroniky a lékařských technologií a zaměřit se na témata biosenzorů, nanotechnologií a aditivní výroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu.
Tato funkční síť kontaktů, kombinovaná s mapováním kompetencí pro výše uvedené obory, by měla v budoucnu pomoci rychle vytvořit konsorcia projektů pro konkrétní témata a přiměřeně je financovat pomocí vhodných programů financování na regionální, celostátní a celoevropské úrovni.