POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.09.2021 - 21.09.2021
Typ akce: Ostatní

Online závěrečný meeting projektu NABIAM

V posledním zářijovém týdnu se konalo závěrečné setkání partnerů v projektu NABIAM. Řešení projektu bylo po celých 18 měsíců výrazně ovlivněno aktuálními opatřeními proti koronaviru. Smutným faktem je, že se projektový tým za celou dobu řešení nemohl ani jednou sejít osobně v kompletní podobě. Oproti původnímu plánu se do virtuálního světa přesunuly v podstatě všechny plánované aktivity a akce. I přes nepříznivou situaci se hlavní myšlenka projektu podařila naplnit a vyzkumná síť a přeshraniční spolupráce v oblastech Nanotechnologií, Biosenzorů a Aditivních technologí výborně funguje a těší se zájmu jak z akademiského prostředí tak i ze strany firem. Věškeré online aktivity pořádané projektovým týmem se těšily vysoké návštěvnosti. V průběhu řešení bylo realizováno mapování kompetenci v přehraničních regionech. Na základě dotazníku byly identifikovány mezery a chybějící kompetence. Kompetence výzkumných institucí a firem v regionu byly prezentovány během tří webinárů zaměřených na jednotivé oblasti projektu. Vědecké aspekty byly prezentovány během tří serií přednášek nejen pro studenty příbuzných oborů ale I pro firmy a širokou veřejnost. Na základě dotazování a získaných kontaktů během B2B online setkání byly indentifikováni potenciální partneři a témata pro budoucí projekty. 

Detailní výsledky jsou zveřejněny na stránkách projektu NABIAM (http://www.nabiam.cz/en/outputs.html) 

Rád bych poděkoval celému projektovému týmu z Businness Upper Austria a Jihočeské University za vynikající spolupráci při řešení projektu. 

Za pojektový tým Pavel Kulha (PROFACTOR)

Galerie