POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

132 801,29 €

Číslo projektu:

ATCZ292

Zkratka:

SESSAD

Vedoucí partner:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Martin Komenda

Partneři projektu:

  • Software Competence Center Hagenberg GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém sektoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.

Nejnovější události

12.12.2022 - 13.12.2022
Ve dnech 12.–13. prosince se vybraní zástupci webstudia (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ústav simulační medicíny LF MU a Simulační centrum LF MU) zúčastnili 2denního pracovního setkání v rakouském Hagenbergu v Software Competence Centre Hagenberg (dále jen SCCH). V rámci této aktivity byly diskutovány a finalizovány výstupy projektu, také byla nastíněna a probrána možná spolupráce obou zapojených partnerů v navazujících projektech.
Typ akce: Workshop
03.11.2022 - 04.11.2022
Na stínovaní v Brně, které proběhlo ve dnech 3.–4. listopadu 2022, byl diskutován současný stav projektu, představen projekt SIMUportfolio a v neposlední řadě byla navržena struktura formuláře pro sběr zpětných vazeb, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření metodiky při návrhu a vývoji software v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.
Typ akce: Školení
02.11.2022 - 03.11.2022
Ve dnech 2.–3. listopadu 2022 se konala konference MEFANET (MEdical FAculties NETwork), kde se aktivně zapojily oba partnerské týmy. Rakouský partner projektu Software Competence Center Hagenberg (SCCH) představil v jednom z příspěvků záměr a dosavadní výstupy projektu SESSAD.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Hlavním cílem je vytvořit metodiku pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém prostoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky. Metodika umožní vývojovým týmům rychlý rozvoj meziregionální spolupráce a stane se podkladem pro kooperaci v rámci česko-rakouské sítě vývojových institucí. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců a institucí na úrovni zapojených regionů se zřetelným národním a mezinárodním přesahem a podpoře spolupráce v unikátní oblasti vývoje webových prezentací a aplikací pro specifické potřeby lékařských fakult a simulačních center.

Výstupy projektu

  • Souhrnný popis životního cyklu návrhu a vývoje softwarových aplikací zohledňující dílčí výstupy projektu (workshopy a výměny zaměstnanců obou partnerských pracovišť)
  • Založení přeshraniční sítě institucí poskytujících vývojové služby v oblasti vědy a vzdělávání