POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.12.2022 - 13.12.2022
Ve dnech 12.–13. prosince se vybraní zástupci webstudia (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ústav simulační medicíny LF MU a Simulační centrum LF MU) zúčastnili 2denního pracovního setkání v rakouském Hagenbergu v Software Competence Centre Hagenberg (dále jen SCCH). V rámci této aktivity byly diskutovány a finalizovány výstupy projektu, také byla nastíněna a probrána možná spolupráce obou zapojených partnerů v navazujících projektech.
Typ akce: Workshop
03.11.2022 - 04.11.2022
Na stínovaní v Brně, které proběhlo ve dnech 3.–4. listopadu 2022, byl diskutován současný stav projektu, představen projekt SIMUportfolio a v neposlední řadě byla navržena struktura formuláře pro sběr zpětných vazeb, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření metodiky při návrhu a vývoji software v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.
Typ akce: Školení
02.11.2022 - 03.11.2022
Ve dnech 2.–3. listopadu 2022 se konala konference MEFANET (MEdical FAculties NETwork), kde se aktivně zapojily oba partnerské týmy. Rakouský partner projektu Software Competence Center Hagenberg (SCCH) představil v jednom z příspěvků záměr a dosavadní výstupy projektu SESSAD.
Typ akce: Konference
13.09.2022 - 16.09.2022
Ve dnech 13.–16. září 2022 se webstudio Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (webstudio IBA LF MU) zúčastnilo pracovního setkání v rakouském Hagenbergu v Software Competence Center Hagenberg (SCCH). V rámci této aktivity byli představeni vybraní členové týmu a zástupci jednotlivých oddělení SCCH, kteří prostřednictvím několika přednášek představili svoje projekty a vědecké aktivity. Cílem absolvování veškerých setkání a workshopů byla výměna zkušeností při vývoji vědeckého softwaru a nalezení průsečíků budoucí spolupráce týmů webstudio IBA LF MU a SCCH.
Typ akce: Školení
01.06.2022 - 02.06.2022
Ve dnech 1.–2. června 2022 se webstudio Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (webstudio IB LF MU) zúčastnilo workshopu s rakouským partnerem projektu Software Competence Center Hagenberg (SCCH). V rámci workshopu byly představeny klíčové projekty týmů webstudia i SCCH.
Typ akce: Workshop
06.05.2022 - 06.05.2022
Dne 6. května 2022 proběhla první telekonferenční schůzka projektových týmů, webstudia Institutu biostatistiky a analýz LF MU (IBA LF MU) a Software Competence Center Hagenberg (SCCH). V rámci jednání byl podrobně naplánován průběh projektu a jednotlivých setkání.
Typ akce: Ostatní