POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

401 407,68 €

Číslo projektu:

ATCZ271

Zkratka:

AI SDT-LAB

Vedoucí partner:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lucie Sára Závodná (lucie.zavodna@vse.cz)

Partneři projektu:

  • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH
  • Institut für Höhere Studien

O projektu:

Projektem nastavená síť spolupracujících subjektů pomůže efektivně využít nové možnosti a příležitosti, které technologie AI přináší, ať už k rozvoji konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu, nebo ke zvýšení efektivity činnosti regionálních institucí.

Nejnovější události

19.09.2022
V září 2022 se celý tým projektu potkal u partnera ve Vídni.
Typ akce: Ostatní
03.06.2022
Dne 1. 6. 2022 se v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích uskutečnil Den otevřených dveří Laboratoře technologií umělé inteligence.
Typ akce: Workshop
22.05.2022
V květnu 2022 jsme se potkali na schůzce celého týmu.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Využití umělé inteligence (AI) v malých a středních podnicích a veřejné správě je cílem evropských, národních i regionálních digitalizačních a inovačních strategií. Z dostupných dat a zkušeností je ale zřejmé, že v partnerských regionech projektu ATCZ271 AI SDT-LAB (jižních Čechách, Horním Rakousku a Vídni) je potenciál AI využíván výrazně méně než v jiných evropských a mimoevropských zemích, a to zejména v oblasti VaV, marginálně pak v návaznosti na procesy velkých firem. Cílem tohoto projektu je vytvořit přeshraniční síť spolupracujících subjektů za účelem (1) společně identifikovat možnosti praktického využití AI, (2) najít vhodnou a efektivní míru aplikace této technologie k optimalizaci procesů organizací a (3) najít způsoby, jak překonávat stávající bariéry komplikující zavádění AI do praxe.

Výstupy projektu

  • Přeshraniční strategická agenda zaměřená na překážky, potřeby a potenciál pro přijetí umělé inteligence v Horním Rakousku, Vídni a jižních Čechách
  • AI Social Design Thinking Lab - dva prototypy fyzické laboratoře pro testování a podporu zavádění AI do firemní praxe 
  • Koncept tří osvětových/vzdělávacích AI modulů pro různé cílové skupiny (osvětový/vzdělávací modul pro manažery, pro technické pracovníky a pro širokou veřejnost)