POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.05.2017 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

369 448,53 €

Číslo projektu:

ATCZ125

Zkratka:

Healthacross for future

Vedoucí partner:

NÖ Landesgesundheitsagentur

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Julia Auer (julia.auer@healthacross.at)

Partneři projektu:

  • Jihočeský kraj

O projektu:

Cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví v regionech Dolní Rakousko a Jihočeský kraj.

Nejnovější události

16.10.2021
Dolnorakouská zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner společně s českým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v sobotu slavnostně otevřela první přeshraniční Zdravotnické centrum Healthacross v Gmündu. Na 40 lékařek a lékařů a dalších zdravotnických pracovníků z České republiky a Rakouska zde bude poskytovat zdravotní péči pacientkám a pacientům z obou stran hranice.
Typ akce: Tisková zpráva
19.03.2021

Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko a Jihočeský kraj a umožnit výměnu zkušeností i praktickou kooperaci mezi partnery. Kvalita a dlouhodobá udržitelnost projektu, ze kterého budou v první řadě profitovat obyvatelé příhraničního regionu, budou zajištěny účastí Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) a Jihočeského kraje na rozšíření přeshraniční spolupráce na lůžkovou péči a rozvoji a plánování zdravotnického centra / centra primární zdravotní péče („Cross-border Health Cube“).
 
Dlouhodobým cílem projektu je sladit služby příslušných systémů zdravotní péče s potřebami místních obyvatel, a umožnit tak rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranic. Projekt přispěje k trvalému zlepšení životních podmínek obyvatel. Toho má být dosaženo vzájemným a optimálním využíváním zdravotnické infrastruktury a zdrojů. Rozšířením přeshraniční zdravotní péče se dále zlepší dostupnost zdravotní péče v místě bydliště obyvatel. Kratší doba cestování za zdravotní péčí přinese pacientům díky rychlejší dostupnosti zdravotní péče značnou přidanou hodnotu a nárůst kvality života. Výsledkem plánování a přípravy zdravotnického centra / centra primární zdravotní péče „Cross-border Health Cube“ bude rovný přístup českých a rakouských pacientů ke zdravotní péči. Díky centru se zlepší kvalita péče a uleví se nemocničním ambulancím.
 
Těchto projektových cílů nelze, jak je z jejich charakteristiky patrné, dosáhnout na čistě národní nebo regionální úrovni. Projekt se vyznačuje inovativním pojetím, protože iniciuje spolupráci, a pokládá tak základní kámen přeshraničního poskytování zdravotní péče v praxi. Novým zajímavým prvkem je rovněž příprava stavby přeshraničního zdravotnického centra / centra primární zdravotní péče přímo na státní hranici. Jedna infrastruktura bude sloužit veřejnosti na obou stranách státní hranice.

Výstupy projektu

Účast projektových partnerů a relevantních zainteresovaných osob na plánování „Cross-border Health Cube“.

Účast projektových partnerů a relevantních zainteresovaných osob na rozšíření přeshraniční zdravotní péče.