POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.10.2021
Typ akce: Tisková zpráva

Dolnorakouská zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner společně s českým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v sobotu slavnostně otevřela první přeshraniční Zdravotnické centrum Healthacross v Gmündu. Na 40 lékařek a lékařů a dalších zdravotnických pracovníků z České republiky a Rakouska zde bude poskytovat zdravotní péči pacientkám a pacientům z obou stran hranice.

„Pokud regiony společně přeshraničně myslí a přeshraničně spolupracují, může se vize zdravotní péče bez hranic stát skutečností. Iniciativa Healthacross se přeshraniční myšlence upsala již před téměř 15 lety. Otevřením prvního přeshraničního Zdravotnického centra Healthacross v Gmündu se tato vize díky spolupráci s Jihočeským krajem naplnila. Pro lidi na obou stranách hranice tím začíná nová nabídka lékařské, ošetřovatelské a terapeutické péče,“ zdůraznila zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner.

 

„Přeshraniční spolupráce má smysl. Ukázalo se, že zdraví nezná hranic. Koronavirus nezná hranic. A také: při tornádu nám pomáhali naši kolegové z Rakouska“, vysvětlil český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

„Úspěchy kohezní politiky EU jsou úspěchy týkající se celého regionu, tak jako zde v Gmündu. Podporují infrastrukturu, investice do výzkumu a vědy, pracovní místa – prostě: společné prostory pro život a hospodářské vztahy. Nové Zdravotnické centrum Healthacross je takovým společným prostorem pro práci a život“, podotkl zemský rada Martin Eichtinger.

 

„Lidé chtějí žít tam, kde je i dobrá zdravotní péče. Pro náš region – a Waldviertel a Jihočeský kraj považuji za jeden region – se v podobě Zdravotnického centra Healthacross v Gmündu povedlo zrealizovat jedinečný projekt. Strašně se těším a děkuji všem, kteří k tomu přispěli“, řekla starostka Helga Rosenmayer.

 

V budoucnu zde bude pracovat kolem 40 lidí. Ordinace praktických lékařů se zdravotními asistentkami a zdravotní sestrou je již v plném provozu. Další nájemkyně a nájemci se postupně přidávají. U celého podniku byl od počátku Manfred Mayer, manažer Zdravotnického centra Healthacross v Gmündu. „Při plánování jsme kladli mimořádný důraz na to, aby pro lidi v regionu vznikly služby, které jsou potřeba a mohou lidem pomoci,“ prozrazuje. A tak má zdravotnické centrum dětského lékaře, porodní asistentku a ergoterapeutku, lékaře – specialistu na ušní, nosní a krční lékařství, dva ortopedy, pět fyzioterapeutek a fyzioterapeutů a neurologa. Působit zde bude rovněž psychoterapeutka, logopedka, trenér pro osoby s ADHD, trenér pro děti, odborník v laserovém studiu a mnozí další. Všichni se budou starat o pacientky a pacienty z Rakouska i České republiky. Někteří z nich z České republiky pocházejí a služby budou poskytovat i ve svém mateřském jazyce.

 

Hranice není tématem jen pro lidi, kteří zde pracují nebo čerpají zdravotní a jinou péči. Areál v Bleylebenstrasse o rozloze více než 600 metrů čtverečních leží přímo na hranici s Rakouskem. Stavba byla slavnostně zahájena na jaře 2019. Poté bylo do země zaraženo 104 ocelových pilotů a postavena skeletová dřevostavba. Dřevěná fasáda byla dokončena letos na jaře. Stavební záměr za 2,5 milionu eur byl financován pomocí prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (ELER). Mezitím byla budova spravovaná městem Gmünd dokončena a připravena k provozu.

 

Vše začalo projektem INTERREG „Healthacross for future“ Iniciativy Healthacross, v jejímž rámci bylo zdravotnické centrum naplánováno. Elke Ledl, vedoucí Iniciativy Healthacross: „Spolupráce mezi sousedy zlepšuje přeshraniční péči o lidi. Můžeme společně sdílet zdroje a vyměňovat si zkušenosti a poznatky – jak je vidět na naší kooperaci mezi Waldviertlem a Jihočeským krajem, Weinviertlem a Jihomoravským krajem, Hainburgem a Bratislavou, Wiener Neustadtem a Šoproní.“

 

Otevřením Zdravotnického centra Healthacross se současně úspěšně završuje i projekt „Healthacross for Future“, který získal na akci Evropské unie „INTERREG Project Slam“ v Bruselu mezi 50 přihlášenými projekty třetí místo.

 

„Iniciativa Healthacross umožňuje přeshraniční poskytování zdravotní péče lidem v příhraničních regionech Dolního Rakouska a České republiky. Přeshraniční Zdravotnické centrum v Gmündu reprezentuje evropské hodnoty a je ukázkovým příkladem přeshraniční kooperace ve zdravotnictví“, uvedla evropská komisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakides.