POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

8 991 328,08 €

Číslo projektu:

ATCZ49

Zkratka:

FMP/KPF AT-CZ 2014-2020

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
  • Sdružení obcí Vysočiny
  • NÖ.Regional.GmbH
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

O projektu:

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.

Nejnovější události

23.11.2022
9. listopadu 2022 se v Bohuslavicích na Vysočině konala závěrečná konference Fondu malých projektů (FMP) Rakousko-Česká republika se zhruba 80 účastníky z celého projektového území – Jihočeského a Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, z Dolního i Horního Rakouska. Byly představeny úspěšné projekty z období let 2017-2022 a učiněn výhled do nového dotačního období 2021-2027.
Typ akce: Tisková zpráva
18.10.2022
Datum: 09. 11. 2022 od 10:00 do 13:00 hodin Místo: Hospodářský dvůr Bohuslavice Bohuslavice 10, CZ – 588 56 Telč Účast na konferenci potvrďte do pondělí 31.10.2022 na e-mail jana.adamcova@silvanortica.com
Typ akce: Konference
23.02.2022
Dne 11. února 2022 byla slavnostně zahájena Výstava „SILVA artis“ za účasti zástupců sdružení Silva Nortica na české i rakouské straně. Výstava je součástí přeshraničního projektu s názvem „Umělci tvoří na společné téma LES“, který je podpořen z Fondu malých projektů.
Typ akce: Výstava

Podrobnější informace

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera. V minulých programových obdobích byl FMP v česko-rakouském příhraničí realizován od roku 1996, aktálně se tedy jedná o 4 po sobě jdoucí programová období. Tato dlouhodobá spolupráce přinesla podporu více než 1500 malým projektům ve výši téměř 20 milionů EUR. Jen v programovém období EÚS 2007-2013 bylo podpořeno přes 700 malých projektů částkou převyšující 8,5 mil. EUR. Společným úkolem je udržet tuto prospěšnou spolupráci i v novém programovém období 2014-2020, a tuto speciálně zaměřit na spolupráci institucí, organizací a veřejné správy, podporu právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.  Cílem FMP je, aby zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a občany v programovém území byly odstraněny hranice přetrvávající v myšlení lidí a evropská myšlenka byla zakotvena na regionální úrovni. Má být podpořeno dalších min. 150 malých projektů, do kterých bude zapojeno min. 300 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce. FMP navíc umožní zapojení takových organizací, které nemají personální ani finanční zdroje na realizaci velkých projektů INTERREG ve výši nad 40 tis. EUR příspěvku EFRR. Tím dojde k rozšíření podpory přeshraniční spolupráce i do malých obcí a organizací, dojde k naplnění principu partnerství a přeshraniční integrace formou "zdola nahoru".
Přínos bude mít pro žadatele a projektové partnery, ke kterým patří orgány veřejné správy (země, kraj, obec), jimi zřizované organizace, vzdělávací a jiná veřejná zařízení, komory, spolky, svazky, sdružení a nestátní neziskové organizace. FMP je pro žadatele a partnery potřebným a inovativním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce. V mnohých případech funguje FMP jako startér nových partnerství, k výměně zkušeností a také jako učební nástroj pro realizaci "velkých" projektů INTERREG.

Výstupy projektu

  • partneři malých projektů
  • partneři/ správi FMP spolupracující na administraci FMP