POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2022
Typ akce: Konference

Datum: 09. 11. 2022 od 10:00 do 13:00 hodin Místo: Hospodářský dvůr Bohuslavice Bohuslavice 10, CZ – 588 56 Telč Účast na konferenci potvrďte do pondělí 31.10.2022 na e-mail jana.adamcova@silvanortica.com

Program:
1. Úvod
Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – zahájení konference
Andrea Hanousková, odbor Evropské územní spolupráce, Národní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – pozdrav účastníkům

2. Vystoupení politických zástupců dalších regionů
Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje, předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica
Martin Eichtinger, zemský rada Dolního Rakouska pro bydlení, práci a mezinárodní vztahy
Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Gabrielle Lackner-Strauss, předsedkyně Euroregionu Šumava-Bavorský les / Regionalmanagement Mühlviertel

3. Stav programu INTERREG VI-A Rakousko-Česko
Martin Kavalek, zástupce Řídícího orgánu INTERREG V-A Rakousko-ČR

4. Výsledky Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika 2017-2022, výzvy pro nové programové období INTERREG 2021-2027
Pavel Hložek, vedoucí manažer projektu Fond malých projektů Rakousko-Česká republika 2014-20205. Představení úspěšných projektů ve Fondu malých projektů 2019-2022

a) Jihočeský kraj a Horní Rakousko:
Ondřej Chvojka, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, partner Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt;
projekt Co přinesla dálnice – archeologické výzkumy v trase dálnice D3 a S10 / Was brachte die Autobahn - archäologische Forschungen in der Trasse D3 und S10

b) Kraj Vysočina a Dolní Rakousko:
Petr Sedlák, Město Žďár nad Sázavou a Elisabeth Springer, TOGETHER - plattform für interkulturelle jugendprojekte im grenzraum;
projekt Oslava Santiniho barokní hvězdy / Ein Fest für Santinis barocken Stern

c) Dolní Rakousko a Jihočeský Kraj:
Martina Liehl-Rainer, Natur im Garten GmbH. a Martina Petrová, Přírodní zahrada z.s., projekt Městská zeleň - trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu / Stadtgrün-Stauden und Kleterpflanzen, neue Pflanzen für den Klimawandel

d) Jihomoravský kraj:
Lenka Janíčková a Jana Sedláčková, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, projekt Spolupráce policejních specialistů v česko-rakouském příhraničí / Zusammenarbeit von Polizeispezialisten im CZ-AT Grenzgebiet

6. Ukončení, společný oběd