POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

111 341,01 €

Číslo projektu:

281

Zkratka:

Testbed Exchange

Vedoucí partner:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Jirsa

Partneři projektu:

  • Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření fungující sítě testbedů (partneři z oblasti vědy a průmyslu), zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci.

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je vytvoření fungující sítě testbedů, zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci, zejména pak na oblasti jako IIoT, CPPS, aditivní výroba, robotika, OPC UA komunikace, průmyslový ethernet, Asset Administration Shell, komponentní modely atd. V těchto testbedech jsou zapojeni partneři z oblasti vědy a průmyslu. Projekt je zaměřen především na identifikaci konkrétních oblastí zájmu jednotlivých testbedů v programové oblasti a na budování osobních a profesních vztahů. V rámci projektu proběhnou tematicky zaměřené workshopy, přednášky pro veřejnost a několik neformálních setkání s cílem vytvořit dostatečné osobní vazby.

Výstupy projektu

  • strategický plán pro identifikaci klíčových oblastí zájmu
  • spolupracujících testbedů
  • identifikace konkrétních témat
  • workshopy a semináře (výměna know how, podpora spolupráce testbedů malých a středních firem, studentů a partnerských univerzit i široké veřejnosti)