POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

421 534,45 €

Číslo projektu:

ATCZ256

Zkratka:

VReduNet

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lenka Chrobočková (ekonom@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Education Group GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v programovacím území zabývající se aktuálním trendem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i současných zaměstnanců.

Nejnovější události

30.11.2022
Společný projekt 4 partnerů z Jihočeského kraje a Horního Rakouska s názvem VReduNet se chýlí ke konci. Díky intenzivní dvouleté spolupráci Jihočeského vědeckotechnického parku, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a rakouských Business Upper Austria a Education Group vznikla síť spolupracujících partnerů, kteří hodlají pomáhat využití virtuální a rozšířené reality (VR / AR) ve školách a při firemním vzdělávání. S koncem projektu tedy spolupráce zdaleka nekončí. Připraveno je totiž několik efektivních nástrojů, díky kterým bude zavádění technologie VR / AR do výuky nyní o něco snadnější.
Typ akce: Konference
04.10.2022
Jihočeský vědeckotechnický park připravil spolu s partnery projektu VReduNet – Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a rakouskými Business Upper Austria a Education Group – vzdělávací program zaměřený na praktické využití virtuální a rozšířené reality ve výuce a při firemním vzdělávání.
Typ akce: Školení
23.09.2022
V pátek 23.9.2022 proběhl v Jihočeském vědeckotechnickém parku další den s virtuální a rozšířenou realitou (VR / AR). U společné diskuze se sešli zástupci regionálních středních a vysokých škol odborných institucí, které se o využití VR / AR zajímají, ale i firem zabývajících se rozvojem a programováním aplikací ve VR / AR.
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

V rámci vytvořené přeshraniční sítě bude docházet k propojování nad společným tématem AR/VR, ke sdílení a výměně zkušeností, společnému vzdělávání ve sdílené infrastruktuře, vyhledávání synergií mezi projekty, k identifikaci potenciálů k rozvoji další spolupráce, k realizaci pokračujících projektů.

Výstupy projektu

  • Vytvoření přeshraniční sítě AR/VR
  • Souhrnná analýza
  • Pilotní testování vytvořeného vzdělávacího programu včetně vybudování potřebné infrastruktury v JVTP tzv. virtuální laboratoře.