POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2019 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

497 907,10 €

Číslo projektu:

ATCZ206

Zkratka:

ANIMATION NOW

Vedoucí partner:

Sladovna Písek, o.p.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Renata Lederová (renata.lederova@sladovna.cz)

Partneři projektu:

  • Verein ZOOM Kindermuseum

O projektu:

Projekt Animation Now přispívá k nacházení inovativních řešení v kreativní mediální tvorbě pro cílovou skupinu dětí a mládeže a ke zvýšení kulturní nabídky v přeshraničním regionu.

Nejnovější události

24.06.2021

Typ akce: Konference
03.09.2020
Vyjádření k aktuální situaci projektu.
Typ akce: Ostatní
11.12.2019 - 12.12.2019
Aktivita Jobshadowing 3 proběhla 11. a 12. prosince 2019 v Písku. Cílem aktivit Jobshadowing obecně je sdílení zkušeností a znalostí mezi profesionály z obou v projektu zastoupených institucí (galerie Sladovna, ZOOM Kinder Muzeum) a dále sdílení konkrétních metod, principů a příkladů z praxe.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je vybudovat udržitelnou přeshraniční síť mezinárodních institucí zaměřených na práci s animační technikou. Tímto bude umožněno nacházet inovativní řešení v kreativní mediální tvorbě pro cílovou skupinu dětí a mládeže.

Téma animace má v České republice dlouhou tradici a ZOOM Kindermuseum může jako prostředník předat své zkušenosti v oblasti práce s médii, budování a spravování digitální sbírky a tvorby kontaktů mezi kulturními pracovníky. Společně budou definovány přístupy a praktiky, které podpoří efektivní realizaci přeshraniční spolupráce (návštěvy projektových týmů, strategických partnerů, výměnné pobyty, jobshadowing, společné školící programy a doprovodné programy). Za přispění zkušeností Trickfilmstudia ZOOM Kindermuseum a po důkladné analýze shromážděného know how z Vídně a z Písku bude vybudováno jak zcela nové animační studio ve Sladovně, tak k 20. výročí své existence modernizováno stávající Trickfilmstudio ve Vídni. Obzvláště důležitým bodem je nalezení moderní cesty, která dětem a mládeži otevře nový, kreativní úhel pohledu na jejich digitální znalosti. Společná práce na tomto projektu umožní výměnu zkušeností, získání kontaktů na experty z obou regionů a pokračující spolupráci na dalších projektech. Prostory obou animačních studií umožní také konání společných mezinárodních workshopů a doprovodných programů na téma animace.

Výstupy projektu

  • vytvoření funkční sítě mezinárodních institucí zaměřených na práci s animační technikou
  • vybudování nového animačního studie ve Sladovně v Písku a modernizace stávajícího animačního studia v ZOOM Kindermuseu ve Vídni