POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.11.2022
Typ akce: Tisková zpráva

9. listopadu 2022 se v Bohuslavicích na Vysočině konala závěrečná konference Fondu malých projektů (FMP) Rakousko-Česká republika se zhruba 80 účastníky z celého projektového území – Jihočeského a Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, z Dolního i Horního Rakouska. Byly představeny úspěšné projekty z období let 2017-2022 a učiněn výhled do nového dotačního období 2021-2027.

FMP je v česko-rakouském příhraničí realizován už od roku 1996 a již neodlučitelně patří „k podpoře přeshraniční spolupráce mezi spolky, školami nebo obcemi“. Aktuálně se jedná o páté na sebe navazující programovací období. Tento úspěšný dotační program umožnil v posledních 6 letech v celém česko-rakouském prostoru realizaci 460 malých projektů za 7,3 mil. EUR. Například v Jihočeském kraji bylo zrealizováno 158 projektů, které byly podpořeny 2,1 mil. EUR z prostředků EU.

Inovativní nástroj k podpoře přeshraniční spolupráce
V mnoha případech funguje FMP jako motor nových partnerství pro budoucí velké projekty mezi Rakouskem a Českou republikou. Spolupráce partnerů se nevyplácí jen v příhraničí. I od hranic více vzdálené partnerské obce, spolky a organizace mohou požádat o podporu z Fondu malých projektů, pokud spolupracují s partnery z Dolního a Horního Rakouska.

Projektové území bude i v připravovaném dotačním období zahrnovat Jihočeský a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina v České republice, regiony Weinviertel, Waldviertel, Mostviertel a DR-Střed (bez okresu Lilienfeld) v Dolním Rakousku a region Mühlviertel v Horním Rakousku. Maximální doba realizace projektu bude 12 měsíců a má být podpořena dotací EU až do výše 24.000 EUR. Obsahové zaměření projektů je široké. Setkávání občanů, umění, kultura, vzdělávání a kooperace škol, cestovní ruchu, ale i sociální věci a spolupráce bezpečnostních sil jsou tématy přeshraničních iniciativ. Příklady pro možné společné aktivity, které budou moci být realizovány v rámci malých projektů, jsou společné workshopy, semináře, konference, výstavy, ale i jazykové vzdělávání a výměna vědomostí. Od roku 2023 budou moci být v rámci druhého fondu realizovány malé turistické projekty. Zde se počítá s rozpočtovým rozsahem až do 50.000 Euro na projekt, na který připadne výše dotace až do výše 80%. 

Zahájení nového Fondu malých projektů Rakousko-Česko pro setkávání občanů i pro  kulturu a cestovní ruch se předpokládá na podzim 2023.

Galerie