POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.03.2021
Typ akce: Tisková zpráva

V říjnu má zahájit provoz Zdravotnické centrum Healthacross v Gmündu. Vzniká přímo na česko-rakouské hranici a bude k dispozici rakouským i českým pacientkám a pacientům. 

Od podzimu bude díky Zdravotnickému centru Healthacross v Gmündu možné poskytovat přeshraniční zdravotní péči i v privátních lékařských praxích. Tak jako je tomu už několik let na Zemské klinice Gmünd, budou v centru ošetřováni i čeští pacienti. Zdravotnické centrum Healthacross je jedním z několika přeshraničních projektů, které Dolní Rakousko realizuje se sousedními zeměmi.

 „Naším cílem je zajistit tu nejlepší zdravotní péči lidem v bezprostředním okolí. Nové zdravotnické centrum v Gmündu představuje pro zdravotní péči v regionu Waldviertel milník“, řekl zemský rada a předseda Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) Martin Eichtinger (Rakouská lidová strana/ÖVP) o projektu na hranici s Českými Velenicemi.

 

Široká nabídka zdravotní péče ve dvou jazycích

Nové zdravotnické centrum má zaměstnávat přibližně 25 lidí. Plánuje se, že tam od podzimu bude pracovat přibližně deset lékařek a lékařů různých specializací, mezi nimi lékaři, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami v příslušné zemi, i lékaři nesmluvní. Dva lékaři už jsou jistí: Ralf Österreicher (nahoře na obrázku vlevo), který už v Gmündu jednu ordinaci provozuje, a všeobecný lékař Christian Schäfer (nahoře na obrázku vpravo, uprostřed: manažer zdravotnického centra Manfred Mayer a starostka Helga Rosenmayer).

Další jednání nyní ještě probíhají. Kromě lékařů mají od podzimu v centru působit i fyzioterapeuti, logopedi, ergoterapeuti, dietologové, odborní ošetřovatelé, pomocné síly v ordinacích a manažer centra. Ve všech oblastech péče má být kladen mimořádný důraz na dvojjazyčnost.

Centrum bylo plánováno v rámci projektu „Healthacross for Future“. Tento projekt získal na akci Evropské unie „Interreg Project Slam“ v Bruselu třetí místo. Stavba byla zahájena v květnu 2019. Slavnostního zahájení se kromě zemského rady Martina Eichtingera zúčastnil i český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Náklady projektu činí přibližně 2,5 milionu eur a je financován za podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (ELER).

Teresa Freudenthaler, noe.ORF.at