POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.05.2022 - 06.05.2022
Typ akce: Ostatní

Dne 6. května 2022 proběhla první telekonferenční schůzka projektových týmů, webstudia Institutu biostatistiky a analýz LF MU (IBA LF MU) a Software Competence Center Hagenberg (SCCH). V rámci jednání byl podrobně naplánován průběh projektu a jednotlivých setkání.

Na úvod schůzky byli stručně představeni jednotliví zástupci obou projektových týmů, také byla nastíněny očekávané výstupy projektu SESSAD. V průběhu jednání byla vytvořena předběžná časová osa projektu a jednotlivých setkání obou institucí (viz příloha).

Podrobně byl probrán harmonogram prvního workshopu v Brně, jehož datum bylo stanoveno na 1.–2. června 2022. Dále byla diskutovaná témata z oblasti vývoje softwarových aplikací v oblasti medicínského vzdělávání, která jsou společná obou partnerům, a předběžně byla diskutována osnova prvního stínování v rakouském Hagenbergu.

Na závěr jednání byly stanoveny aktivity obou partnerů do dalšího setkání: Tvorba webové prezentace pro projekt SESSAD a příprava podkladů pro první stínování.

 

Galerie