POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.11.2022 - 04.11.2022
V rámci projektu DigiVill se uskuteční dvoudenní seminář v Telči, který realizuje leadpartner ve spolupráci s ostatními projektovými partnery pro zástupce obcí a neziskového sektoru.
Typ akce: Seminář
03.11.2022 - 04.11.2022
Seminář Digitální nástroje pro týmovou spolupráci nabídl zástupcům obcí a neziskového sektoru řešení pro práci s nejčastěji využívanými grafickými programy, vychytávky při urychlování práce s PC nebo také zkušenosti při využívání elektronických nástrojů při poradách a veřejných diskuzích.
Typ akce: Tisková zpráva
18.10.2022 - 18.10.2022
Zástupci projektového partnera RERA a.s. dne 18. 10. 2022 uspořádali ve spolupráci s ostatními partnery projektu DigiVill a představiteli obce Markersdorf-Haindorf exkurzi pro zástupce obcí, kraje a neziskového sektoru.
Typ akce: Ostatní
17.10.2022 - 18.10.2022
V rámci projektu DigiVill se uskuteční sympozium „Digitalizace“, které realizuje projektový partner pro zástupce obcí a neziskového sektoru v Rabenstein an der Pielach, v Dolním Rakousku.
Typ akce: Konference
18.05.2022 - 18.05.2022
Kraj Vysočina dne 18. 5. 2022 realizuje v rámci projektu DigiVill seminář pro zástupce veřejné správy na téma Jak vylepšit web obcí. Akce se bude konat od 10:00 v Univerzitním centru Telč. V programu vystoupí řečníci z České republiky i Rakouska, seminář bude simultánně tlumočen. Bližší informace včetně programu naleznete v příloze.
Typ akce: Seminář
04.05.2022
Pozvánka na seminář na téma Komunikační nástroje obce, který realizuje projektový partner Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Bližší informace včetně programu semináře naleznete v příloze. Seminář bude tlumočen.
Typ akce: Workshop
29.03.2022 - 29.03.2022
V rámci projektu DigiVill proběhl ve Strmilově seminář na téma „Plánování veřejných prostranství“ pro zástupce obcí a neziskového sektoru.
Typ akce: Workshop
15.09.2021 - 16.09.2021
SEMINÁŘ NA TÉMA „SOCIÁLNÍ SÍTĚ“ v rámci projektu „DigiVill“ Využití digitalizace ve veřejné správě 15. – 16. září 2021, 10:00 Místo konání: Spolkový dům Slavonice Seminář bude tlumočen. Ubytování, strava, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte nejpozději do 22. 8. 2021 Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte další organizační pokyny.
Typ akce: Seminář
20.05.2021 - 20.05.2021
Seminář se koná od 10 do 16h online. Tématy jsou: představení nových hrozeb, souvisejících s rozvojem digitální společnosti, ochrana před zneužitím dat v kyberprostoru, ochrana člověka před nepříznivými důsledky užívání nových technologií, sociální dopady do společnosti. V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte Evu Leligdonovou (e-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 559), od které včas obdržíte odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a nezbytné organizační pokyny.
Typ akce: Seminář