POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.02.2019
Typ akce: Ostatní

SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU PROJEKTU MAGNET Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21

PROGRAM

  1. Přivítání, představení programu jednání
  2. Plánované aktivity rok 2019
  3. Vyúčtování
  4. Navazující projekt
  5. Různé
  6. Ukončení jednání

Galerie