POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.10.2018
Typ akce: Konference

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN/MUŽŮ PO MD/RD, která se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Třebíči v aule Střední průmyslové školy, Manželů Curieových 734, Třebíč. Cílem konference je představení jednotlivých postupů, které jsou využívány v praxi na české i rakouské straně pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po návratu z MD/RD. Bude zde sdílena dobrá praxe v oblastech: práce na dálku, rozdílné platové ohodnocení, poradenství a vzdělávání, psychologické konzultace, mentorské programy a sítě žen, vytváření kariérního plánu na základě zájmů, talentu a schopností, lesní školky a mikrojesle, atp. Podrobný program naleznete v pozvánce v příloze. Náklady (doprava z jednotlivých krajů, zapojených do projektu, strava, tlumočení) jsou hrazeny z prostředků Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika v rámci projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21). Konference bude tlumočena do ČJ a NJ. Vaši účast, prosím potvrďte na email: leligdonova.e@kr-vysocina.cz nejpozději do 30. září 2018.

Jak pomoci ženám (ale i mužům) získat práci po rodičovské?

Na tuto otázku se pokusilo během středeční konference v Třebíči odpovědět více jak 15 odborníků z území Kraje Vysočina, Jihočeského, Jihomoravského kraje, ale také Dolního Rakouska.

K porovnání nástrojů, které využívají jak obce, tak neziskové organizace a instituce veřejné správy pomohla konference, která se uskutečnila dne 10.10.2018. v aule SPŠ Třebíč, hrazená z prostředků programu spolupráce Interreg V – A Rakousko – Česká republika. Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu MagNet využil tohoto aktuálního tématu a pozval k diskusi zástupce mateřských center, poradenských firem, organizací předškolního vzdělávání, ale i ministerstev a obcí, které byly v minulosti úspěšné při získání ocenění Obec přátelská rodině.

Během konference byl důraz kladen na zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, informování pracovníků o přístupu k produktům sociálního zabezpečení a úprav pracovní doby s cílem zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele tak, aby mohli skloubit své povinnosti v rodině se svou profesní dráhou.

V České republice jsou ženy podhodnoceny v platové politice. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsme na předposledním místě. Ženy na stejných pozicích tak berou v průměru o 26% méně než muži. Za zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce bojuje například mezinárodní organizace BPW (Bussines professional woman). Tato organizace je vlastně sítí žen, které se rozhodnou podnikat a poskytuje jim mentorské programy k usnadnění jejich cesty k finančnímu osamostatnění.

Posílit práva a zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele, ale i prarodiče, kteří žijí v jedné do domácnosti a starají se o dítě, aby mohli sladit práci s rodinnými povinnostmi, umožňují vedle zákonných úprav také služby péče o dítě. Na konferenci zazněl např. ukázkový příklad z lesní školky v Telči.

Při rodičovské dovolené si lze v Rakousku přivydělat na stejné pracovní pozici do 30 hodin týdně u stejného zaměstnavatele. Na výplatu rodičovského příspěvku to nemá vliv. Výhoda je, že zaměstnanec zůstává i nadále v kontaktu se zaměstnavatelem a udržuje si znalosti v oboru.

Z příspěvků na konferenci vznikne sborník, který bude zájemcům k dispozici na stránkách Zdravého kraje Vysočina (http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet).

Galerie