POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.06.2017 - 15.06.2017
Typ akce: Seminář

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MA21/G21 REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU „MAGNET“, MODUL 1, 2

 

Ve dnech 14. – 15. června se v Lukách nad Jihlavou uskutečnily první dva moduly přeshraničního Vzdělávání v oblasti MA21/G21, které probíhá v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Vzdělávání je určeno pro realizátory MA21 v Dolním Rakousku, Kraji Vysočina a Jihočeském a Jihomoravském kraji. V rámci vzdělávání proběhne devět modulů, jejichž výsledkem bude vypracování konkrétního projektu, který bude odpovídat potřebám jednotlivých účastníků a jejich okolí. Vzdělávání bude zaměřeno zejména na oblasti udržitelného rozvoje regionů a moderní metody zapojování občanů do veřejného dění. „Jednotlivé moduly vzdělávání přispějí k hlavnímu cíli projektu, jímž je zkvalitnění života na venkově, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokalit a zvýšení potenciálu pro místní podnikatele,“ uvedl Martin Hyský, člen rady kraje a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Moduly vzdělávání:

 1. Realizace našich cílů, červen 2017, Kraj Vysočina

 2. Rozpoznání trendů – umožnění změn, červen 2017, Kraj Vysočina

 3. Udržitelnost a moderní metody zapojování lidí, říjen – listopad 2017, Dolní Rakousko

 4. Posílení týmu, březen – duben 2018, Jihomoravský kraj

 5. Příprava projektu, květen – červen 2018, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj

 6. Rozvíjení potenciálu, říjen – listopad 2018, Dolní Rakousko

 7. Dopracování projektů, březen – květen 2019, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj

 8. Živá prezentace, říjen 2019, Dolní Rakousko

 9. Představení projektů, listopad 2019, Jihomoravský kraj

   

  První modul vzdělávání byl zaměřen na osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Účastníci si položili otázky typu: Co nás motivuje a přiměje k angažovanosti? Je to, co dělám a to, co chci, v souladu? Co je příčinou, že i když se snažíme, přesto to nefunguje? Pod vedením zkušeného lektorem se pokusili na ně nejen odpovědět, ale najít i co nejlepší řešení.

  Druhý den představil vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií, Univerzity Palackého v Olomouci tzv. megatrendy jako jsou klimatické změny, ropný zlom a nedostatek energie obecně, nedostatek potravin a účastníci se v diskuzi u kulatých stolů zaměřili na to, jak negativní trendy mohou ovlivnit ve svém pracovním i osobním životě.

  „Na seminářích realizovaných v rámci projektu MagNet je velkou přidanou hodnotou srovnání pohledu účastníků z různých regionů a zejména přeshraniční výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Jsem přesvědčen, že i následující moduly budou pro účastníky zajímavé a přínosné stejně jako další aktivity probíhající v rámci projektu,“ doplnil Martin Hyský.

 

Galerie