POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.11.2017 - 15.11.2017
Typ akce: Školení

Art of Hosting – umění, vést kvalitní rozhovory a procesy orientované na výsledek. AoH může být vysvětlováno jako „umění hostitele vést správné rozhovory“. Konkrétně jde o to podporovat smíšené skupiny v procesu schopností jednat tím, že bude vytvořen vysoce kvalitní prostor, ve kterém lze vzájemně mluvit o skutečně podstatných věcech otevřeně a produktivně. Na tomto základě mohou pak vznikat dobrá řešení, které nejsou pouze inovativní, ale nacházejí i široký souhlas, identifikaci a přijetí. "Umění dobrého hostitele" je přitom více než jen metoda, je to postoj a praxe, která je používaná každý den a dále rozvíjena. "umění dobrého hostitele" znamená kolektivní inteligenci, spolupráci a organizaci.

Modul 3: „Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů“

Umění vést dobře rozhovory a dát lidem smysl se zapojit. Ve skupinách a projektech být dobrým hostitelem ... „Zapojím se a pochopím“ … Od já k my: Jak můžeme podpořit společnou identitu a vzájemné porozumění? ... 8 dechů – plánovací model pro skupiny, iniciativy a projekty.

 

DI Alexander Hader

Projektový a procesní manažer v komunitním a regionálním rozvoji, lektor a trenér pro plánovací procesy v ziskových a neziskových oblastech, umění dobrého hostitele; Organizační a obchodní poradce, coach, psychoterapeut.

 

Na společném semináři budou používány principy a metody umění dobrého hostitele (Art of hosting - AoH). K metodám používaným v semináři a AoH budou mít účastníci k dispozici materiály.

Art of Hosting – umění, vést kvalitní rozhovory a procesy orientované na výsledek. AoH může být vysvětlováno jako „umění hostitele vést správné rozhovory“. Konkrétně jde o to podporovat smíšené skupiny v procesu schopností jednat tím, že bude vytvořen vysoce kvalitní prostor, ve kterém lze vzájemně mluvit o skutečně podstatných věcech otevřeně a produktivně. Na tomto základě mohou pak vznikat dobrá řešení, které nejsou pouze inovativní, ale nacházejí i široký souhlas, identifikaci a přijetí.

"Umění dobrého hostitele" je přitom více než jen metoda, je to postoj a praxe, která je používaná každý den a dále rozvíjena. "umění dobrého hostitele" znamená kolektivní inteligenci, spolupráci a organizaci.

Obsah semináře:

  • Teorie k „umění dobrého hostitele“
  • Chaordischer Pfad – jak ustát změny?
  • Udržitelný rozvoj – co to znamená pro každého individuálně a pro nás jako skupinu?
 • Řízení procesů a projektů v participativním komunitním a regionálním rozvoji. Vyvíjení projektů Pokud účastníci semináře již pracují na jejich projektech nebo mají alespoň nápady na svůj projekt, mohou účelně použít metody z tohoto semináře. Tímto způsobem účastníci provedou také několik kroků se svými nápady a projekty v tomto seminářském dni. V ideálním případě dojdeme k tomu, že účastníci se svými projekty a nápady provedou další kroky.Metody: 

 

 • Kruhový rozhovor
 • dotazník
 • 8 dechů procesní architektury (zahrnující projektový formulář ke zpracování vlastního projektu)
 • Pro Action Café
 • Projektcoaching

Galerie