POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.06.2019 - 25.06.2019
Typ akce: Ostatní

Exkurze OŽIVENÍ CENTER OBCÍ - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z DOLNÍHO RAKOUSKA A JIŽNÍCH ČECH konaná v rámci česko-rakouského projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 ) se ve dnech 24. – 25. 6. 2019 uskutečnila do obcí Markersdorf-Haindorf a Krummnussbaum v Dolním Rakousku a do obcí Cehnice, Čejetice a Pištín v jižních Čechách.

Cílem exkurze je představit účastníkům příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo centrum obce nějakým způsobem oživit. V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce a většího zapojení obyvatel do jejího života mohou představovat jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem, kde žijí.

Všechny vybrané obce k takovým obcím patří. Během exkurze vystoupí představitelé všech obcí a představí nám jak vybraná úspěšná investiční opatření, tak i zajímavé „měkké“ projekty, které obec oživují a zatraktivňují.

Galerie