POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.04.2018
Typ akce: Školení

Obsah semináře: • Tým a týmová spolupráce jako přidaná hodnota. • Jak podpořit rozvoj týmu. • Co podporuje týmovou práci a co jí brání? • Jak vytvořit funkční multidisciplinární tým. • Management konfliktů pro dobrou spolupráci. • Metody práce v týmu.

Galerie