POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2018 - 18.06.2018
Typ akce: Seminář

Příprava projektu (případové studie) Každý účastník by měl mít konkrétní představu o svých nápadech a cílech, které by chtěl zrealizovat. Ve spolupráci s lektory by měly být vzniklé projekty (případové studie) rozpracovány do konkrétní struktury.

Galerie