POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.11.2017 - 04.11.2017
Typ akce: Konference

Cílem konference je poskytnout účastníkům informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvoří pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, lidi zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny, úspěšné starosty a zkušené praktiky s ohledem na péči o krajinou zeleň a její zakládání.

Galerie