POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.09.2019
Typ akce: Seminář

Účastníci dopracovali svoje projekty (případové studie) do konečné podoby.