POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.03.2020 - 02.03.2020
Typ akce: Workshop

Odborné workshopy k tematickému zaměření budoucího programového období 2021 – 2027 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika

V pondělí 2. března 2020 se v Jihlavě na půdě Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnily další 2 z celkem 6 národních workshopů, jejichž hlavním cílem bylo ve spolupráci s odborníky z praxe diskutovat možné tematické nastavení budoucího programu česko-rakouské spolupráce pro připravované období 2021 – 2027. Na Vysočině šlo o workshopy zaměřené na témata „Vzdělávání a trh práce“ a „Institucionální spolupráce“.

Workshopy byly realizovány ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, coby Národním orgánem Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, a se zástupci Východočeské rozvojové, s. r. o., jakožto zpracovatelem nového programu pro období 2021 – 2027. Ti v první části workshopu nastínili současný stav vývoje přípravných prací a představili tematické cíle politiky pro budoucí období. V druhé části workshopu již probíhala samotná diskuze tohoto zaměření s regionálními aktéry ze všech tří českých krajů podél česko-rakouské hranice (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj) a byly diskutovány možné způsoby implementace těchto cílů v přeshraničním regionu. Snahou bylo zjistit od účastníků potenciál daných témat a možných aktivit v příhraničním území. Obou workshopů se na Vysočině zúčastnilo celkem 39 osob.

Galerie