POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.01.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Tak jak mnoho dalších evropských regionů trpí i Kraj Vysočina nedostatkem odborných pracovních sil. S cílem řešit tuto problematiku klade kraj důraz na přírodovědné a technické zaměření již na základních školách. Vzorový příklad nalezneme v Havlíčkově Brodě.

Zde se nachází základní škola a přírodovědné centrum, které je díky svému vybavení skutečným rájem pro milovníky přírodních věd a techniky. Planetárium a 3-D promítací sál jsou stejně jako prakticky zaměřené výukové materiály a špičkově vybavené třídy velkou podporou pro napínavý průběh každodenní výuky. Společnost NÖ.Regional.GmbH zorganizovala ve čtvrtek, 16. ledna 2020, v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“ exkurzi do základní školy a na Krajský úřad v Jihlavě.

Vedení Kraje Vysočina podniká aktivní kroky proti nedostatku odborných pracovních sil především v technických a přírodovědných oblastech. Základní školy pro děti věku 6 až 15 let jsou proto cíleně vybavovány příslušnými výukovými materiály a pedagogickým personálem.

V Havlíčkově Brodě, městě s 23 000 obyvateli, bylo v září 2019 v areálu základní školy otevřeno přírodovědné centrum, s cílem nadchnout zhruba 300 žáků od prvního do posledního ročníku pro techniku, informatiku, matematiku a přírodní vědy. Havlíčkův Brod se nachází půl hodiny severně od Jihlavy a ještě nedávno se potýkal s klesajícími počty žáků. Díky specializaci a novému přírodovědnému centru je nyní tato lokalita podstatně atraktivnější. Odborné výukové materiály, výborně vybavené třídy a učebny chemie a fyziky umožňují žákům pestrou výuku. Zaměstnanci přírodovědného centra spolupracují také ve škole. K dispozici je zde planetárium a 3D promítací sál. Obě zařízení může navštěvovat i veřejnost.

9-ti členná delegace z Dolního Rakouska, složená ze zástupců ředitelství vzdělávání v DR (Bildungsdirektion NÖ), ředitelů základních a Nových středních škol, spolupracovnice v projektu EDU-Stem a zaměstnankyň NÖ-Regional.GmbH, byla ve škole srdečně přivítána ředitelkou Milenou Popelovou a paní Michaelou Zinkovou. Po krátkých úvodních slovech k danému tématu se hosté mohli zúčastnit praktické výuky fyziky, prohlédnout si učební materiály a výbavu tříd, a následně zažít planetárium a 3D kino.

Odpoledne představila zaměstnankyně Krajského úřadu v Jihlavě projekt „Učíme se ze života pro život“. Náplní projektu jsou opatření Kraje Vysočina ke zvýšení zájmu dětí o přírodovědné obory v co nejrannějším věku. V rámci projektu jsou pro školy nakupovány učební pomůcky jako např. stavebnice Merkur, Teifox, Lego Mindstorms. Pedagogům je poskytováno potřebné další vzdělávání. Systematicky jsou rozvíjeny a shromažďovány metodiky, které jsou následně k dispozici všem školám. Pořádání robotických soutěží pro žáky základních škol je tak stejně běžné jako jazykové olympiády.

Galerie