POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.06.2022 - 08.06.2022
Typ akce: Workshop

Workshop v Telči: Vzdělávací projekty vhodné pro financování z programu Interreg dostaly „základ“ v Telči

Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu organizoval ve středu 8.6.2022 další ze série bilaterálních workshopů pro období 2021-27 v rámci programu Interreg Rakousko – Česko, tentokrát tematicky zaměřený na rozvoj vzdělávání. Tým z Kraje Vysočina se rozhodl pozvat zájemce o toto téma do kouzelného prostředí historické Telče. Zástupci potenciálních partnerů z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje a také hosté z Rakouska – Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Vídně se věnovali přípravě témat zapadajících do prioritní osy 3 Vzdělávání, kultura a cestovní ruch, do specifického cíle vzdělávání a odborná příprava. Pozvání přijala padesátka partnerů ze vzdělávacích institucí (od mateřinek přes základní školy až po školy vysoké), neziskovek, základních uměleckých škol, zástupci školských odborů krajských úřadů, středisek poskytující služby školám a další.

Účastníci se na úvod dozvěděli aktuální informace o programu Interreg AT-CZ při vystoupení zástupkyně Národního orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem setkání bylo iniciovat zajímavé a prospěšné přeshraniční projekty, které budou přínosné pro cílové skupiny na obou stranách hranice a zapojí se do nich rakouští i čeští projektoví partneři. „I přesto, že na vyhlášení výzvy programu Interreg Rakousko – Česko pro období 2021 – 2027 zatím čekáme, jsou tato pracovní setkání důležitá pro nalezení partnerů, vyladění záměrů i nasměrování ve společných aktivitách. Je v našem zájmu, abychom avizovaných  8,7 miliónů EUR dokázali na česko-rakouské hranici využít pro realizaci co nejvíce zajímavých a rozvojových projektů,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Setkání projektových partnerů se symbolicky konalo v historických prostorách Univerzitního centra Telč, které patří Masarykově univerzitě v Brně. Čestným hostem byl honorární konzul Rakouska v Českých Budějovicích pan Oliver Christoph Jerney.

Galerie