POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.09.2019
Typ akce: Seminář

Dne 13. září 2019 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.

Hlavním cílem semináře bylo zprostředkovat potenciálním jihočeským zájemcům a žadatelům o podporu z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 relevantní informace pro přípravu a podání projektových žádostí.

Seminář byl rozdělen do několika bloků. V rámci první části byly účastníkům ze strany zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytnuty základní informace o Programu, jeho zaměření, podporovaných aktivitách a finančních možnostech. V druhém bloku vystoupil vedoucí Společného sekretariátu, který seznámil posluchače s podáváním žádostí v elektronickém monitorovacím systému a upozornil na nejčastější chyby žadatelů. Dále byly dne 13. 9. 2019 prezentovány možnosti čerpání v rámci Fondu malých projektů.

Počet účastníků semináře: 19