POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.06.2018
Typ akce: Konference

Příležitostí pro setkání realizátorů kulturních a turistických projektů byla 21. června 2018 mezinárodní konference na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“. Jednalo se o v pořadí druhou bilaterální konferenci na konkrétní téma v rámci projektu.

Konference přiblížila efekty a dopady kultury a cestovního ruchu na přeshraniční spolupráci České republiky a Rakouska. Téměř sedmdesátka zástupců institucí, organizací a spolků z oblasti kultury a cestovního ruchu z celého příhraniční se sešla v Jihlavě, aby sdílela své zkušenosti, představila příklady dobré praxe a účastnila se diskuse související s tématem.

„V oblasti kultury i cestovního ruchu přestávají existovat hranice mezi státy. Společnými projekty tento příznivý stav potvrzujeme. Pokud nám k realizaci originálních projektů mohou pomoci evropské peníze, je v zájmu organizací na obou stranách hranice, je využít,“ poznamenal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Pacal, pod jehož záštitou se akce konala.

Zajímavá a očekávaná byla především diskuse na téma „Památky UNESCO – příležitosti a hrozby“, které se zúčastnili radní Pavel Heřman za město Třebíč zapsané na seznam UNESCO před 15 lety, Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně za Lednicko-valtický areál a Vilu Tugendhat a Peter Strasser z Dunajské univerzity v Kremži za Kulturní krajinu Wachau. Diskuse otevřela také témata, která často zůstávají taktně přecházena jako např. zda je výhodou žít v oblasti památek UNESCO a jaké strasti a problémy jsou spojené s životem v blízkosti těchto památek, zda a jak je možné vyrovnat se s obrovským zájmem veřejnosti a rostoucím turismem a přesto nepřipravit místní obyvatelstvo o možnost žít svůj tradiční každodenní život. Peter Strasser v této souvislosti upozornil i na přirozené trendy ovlivňující charakter UNESCO, a to např. nutná protipovodňová opatření v chráněných územích.

V jednotlivých prezentacích se postupně vystřídali zástupci organizací ze všech přeshraničních regionů. Byly představeny projekty best practice jak z programu přeshraniční spolupráce AT-CZ a také z Fondu malých projektů z období 2007-13 a 2014-2020, tak také například forma podpory mládežnických spolků ze strany Země Dolní Rakousko.

Galerie