POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.10.2020 - 06.10.2020
Typ akce: Workshop

Jihočeský projektový partner uspořádal dne 6. 10. 2020 ve spolupráci se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a se zpracovateli programového dokumentu INTERREG VI-A Rakousko – Česká republika 2021-2027 bilaterální pracovní workshop na téma „Zdravotní systém a zdravotní péče“.

Tento workshop se uskutečnil online na platformě Webex s cca 35 účastníky z řad odborníků a regionálních zástupců. Navazoval na již realizované národní workshopy na obou stranách hranice a jeho hlavním cílem bylo definování společného potenciálu pro budoucí přeshraniční projekty v oblasti zdravotnictví. Jednání potvrdilo velký potenciál především pro realizaci neinvestičních projektů zaměřených hlavně na výměnu zkušeností a know-how přes hranice. Záměry na velké investiční projekty také existují, nicméně bude potřeba prověřit legislativní otázky, oblast veřejné podpory a dostatečné přeshraniční využití.