POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.09.2017
Typ akce: Konference

První z pěti bilaterálních odborných konferencí projektu „Connecting Regions AT-CZ“ nazvaná „Venkovský prostor v příhraničních regionech“ se konala 27. září 2017 v Raabs an der Thaya.

První z pěti bilaterálních odborných konferencí projektu „Connecting Regions AT-CZ“ se konala 27. září 2017 v Raabs an der Thaya. Konference nazvaná „Venkovský prostor v příhraničních regionech“, kterou organizoval partner projektu NÖ.Regional.GmbH, se věnovala tématům jako je migrace, infrastruktura, nedostatek pracovních příležitostí a odborných pracovních sil. Nastíněno bylo jejich řešení s využitím již úspěšných přeshraničních kooperací jako je spolupráce nemocnic v Gmündu a Českých Velenicích, kooperace záchranných složek nebo hostitelský školní rok v evropském regionu Bayerischer Wald-Böhmerwald- Unterer Inn. Příhraniční regiony v celé Evropě se potýkají se stejnými problémy. Čím více se oblast blíží státním hranicím, tím více klesá kvalitní infrastruktura, hustota obyvatelstva a nabídka pracovních míst. „Udržování dobrých sousedských vztahů je pro nás v příhraničních regionech samozřejmostí a současně i silnou stránkou, kterou využíváme v každodenním životě. Naše moto je: držet pohromadě a společně hledat řešení“, apeloval dolnorakouský zemský radní Köck ve svém úvodním proslovu. Werner Pracherstorfer z úřadu dolnorakouské zemské vlády a Petr Holý z krajského úřadu Kraje Vysočina nastínili současnou situaci. Dopravní infrastruktura je sice v Dolním Rakousku lépe vybudována, v oblasti pokrytí širokopásmovým internetem mají však příhraniční české kraje náskok. Tuto situaci mají zlepšit aktivity v oblasti širokopásmového připojení v pilotních regionech v Dolním Rakousku - Waldviertler StadtLand a Zukunftsraum Thayaland. Pracherstorfer, nadšený cyklista, zdůraznil důležitost cyklostezky Thayarunde a celkového cyklistického regionu kolem Litschau. Tyto cyklostezky jsou dnes intenzivně využívány rakouskými i českými návštěvníky. Kraj Vysočina zase představil programy, díky kterým pomáhá regionálnímu rozvoji malých obcí v periferních oblastech. Igor Brusic ze společnosti Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft nadšeně hovořil o možnostech, které lze očekávat díky špičkovému širokopásmovému připojení. V současné době jsou ještě zcela podceňovány. Nejde jen o využití internetu, jde o zásadní změny v našem každodenním životě. Veronika Tůmová a Christina Tanosová informovaly o hostitelském školním roce, který organizoval Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn. 426 českých a 6 německých žáků využilo tuto nabídku. Žáci měli možnost navštívit školy v sousedním regionu a kromě osvojení jazykových dovedností mohli složit závěrečné zkoušky v sousední zemi. Významnou částí programu byla pódiová diskuze, které se zúčastnili starostové z partnerských regionů projektu ConnReg AT-CZ: Elisabeth Paruta-Teuber (Freistadt), Alena Šindlerová (Staré Město pod Landštejnem), Roman Fabeš (Telč) a Jürgen Maier (Horn) představili částečně velmi odlišné přístupy k regionálnímu rozvoji ve svých městech. Odpoledne byla ve dvou pracovních skupinách řešena témata digitalizace a přeshraniční spolupráce na příkladu kooperace nemocnic Znojmo – Melk. Nejčastěji používaným slovem přitom byl pojem „další vzdělávaní“. Digitalizace vyžaduje kromě potřebné technické infrastruktury také to, aby občané věděli, jak s ní zacházet. Je však nutné zapojit a vzdělávat nejen skupinu výdělečně činných, ale také seniory a mládež. Profesor Biffl hovořil o nových schématech myšlení, která digitalizace vyžaduje. Každodenní život se bude měnit nejen po pracovní stránce, ale také v oblasti volného času, politiky a v dalších oblastech života. Konference se také zúčastnili studenti obchodní akademie z Waidhofenu, pro které to byla jedinečná možnost stát se součástí takovéto konference a nahlédnout tak do procesů regionálního rozvoje v příhraniční oblasti. Tato zkušenost jim podle jejich vlastních reakcí pomůže v jejich dalším studiu.

Galerie