POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.07.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Ve středu 12. července 2017 zavítala na jižní Moravu a na Vysočinu exkurze složená ze zástupců dolnorakouských obcí, mikroregionů a subjektů zabývajících se regionálním rozvojem na lokální úrovni.

 

Exkurze byla organizována v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ. Program exkurze byl připravován ze strany partnerů projektu z Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Dopoledne proběhla návštěva mikroregionu Nový Dvůr jihovýchodně od Brna, který se zasazuje o zachování tradic a kultury v regionu. Zde se zástupcům mikroregionu daří upevnit mezi obyvateli povědomí o společném dědictví. „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Pokud chceš dojít daleko, jdi společně“, to je moto předsedkyně MAS Slovácko v pohybu Anny Čarkové. Mikroregion pořádá v tomto duchu každoročně silvestrovské putování, v jehož rámci je každý rok cílem jiná obec. Účastníci přitom za každého počasí absolvují 3 až 15 kilometrový úsek a slaví závěr roku společně při hudbě a tanci. Zatímco prvního ročníku putování se zúčastnilo zhruba 40 osob, po deseti letech jich je již přes 3 000. Mikroregion si pronajal prostory bývalé konírny zámku Milotice a provozuje zde prodejnu regionálních produktů a pořádá kreativní workshopy pro děti. 

Po obědě pokračovala exkurze do mikroregionu Telčsko. Zde se připojili partneři projektu a zástupci Lead partnera z Kraje Vysočina. Po přivítání starostou města Telč, které je zapsáno na seznamu UNESCO, Romanem Fabešem, se delegace seznámila s fungováním místních akčních skupin a mikroregionů na Vysočině. Následovaly informace o projektech, které za pomoci různých dotačních titulů realizovalo město Telč, Mikroregion Telčsko a Region Renesance, který od roku 2009 úzce spolupracuje s dolnorakouským mikroregionem Zukunftsraum Thayaland. Telčský mikroregion je v této oblasti velice aktivní a pro účastníky bylo velmi zajímavé slyšet kolik kvalitních projektů a z jakých programů se zde v posledních několika letech podařilo realizovat. Následovala komentovaná prohlídka prostor Univerzitního centra Telč Masarykovy Univerzity, které vzniklo velice citlivou rekonstrukci objektu bývalých jezuitských kolejí a bylo financováno z Norských fondů. Velký zážitek si také odnesli z návštěvy Telčského podzemí, kde zhlédli interaktivní video o městě a za pomocí malých svítilen si prošli zpřístupněné části chodeb, které místy měřily na výšku pouhý metr.

Exkurze byla ze strany účastníků vnímána velice kladně a z jejich reakcí bylo patrné, že odjíždějí z jižní Moravy a Vysočiny zpět do Rakouska plní nových zážitků a informací, které pomohou k navázání nových partnerství na úrovni obcí a mikroregionů mezi těmito regiony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie