POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.05.2017
Typ akce: Workshop

Ziersdorf - Zatímco v Dolním Rakousku existuje 62 mikroregionů, v Jihomoravském a Jihočeském kraji jich nalezneme 130, jejich cíle a aktivity jsou podobné.

Tomáš Grulich z krajského úřadu Jihomoravského kraje představil situaci v oblasti mikroregionů na jižní Moravě. Nalezneme zde 75 mikroregionů, které se věnují především regionálnímu rozvoji a cestovnímu ruchu, ale přebírají také správní úkoly. Podobné aktivity realizuje v jižních Čechách zhruba 60 mikroregionů a 16 LEADER-regionů v rámci mikroregionálních kooperací, jak ve své prezentaci informovali Jiřina Karasová a Tomáš Novák. Cílem je posílení rozvoje venkovských regionů, přičemž spolupráce regionálních organizací vždy probíhá na dobrovolné bázi – a to jak v České republice tak i v Dolním Rakousku.

Alexandra Schlichting z úřadu dolnorakouské zemské vlády ucelila přehled svým referátem o mikroregionech v Dolním Rakousku. Je zde definováno 62 mikroregionů a 18 LEADER-regionů. Oblasti aktivit jsou velmi pestré a sahají od spolupráce ve správních záležitostech, přes komunální svazy až po společné provozní plochy a definování regionální identity. Zlepšení dostupnosti je také velmi důležitým tématem spolupráce obcí. V LEADER-regionech se v kooperacích angažují nejen obce, ale také podniky. Takzvané místní akční skupiny mají navíc možnost podpory projektů ve venkovském prostředí z prostředků EU.

Doris Fried, vedoucí kanceláře NÖ.Regional.GmbH ve Weinviertelu, představila Rainera Mikscheho z mikroregionu Zukunftsraum Thayaland a Karla Nagla z mikroregionu Land um Laa, jakožto dva dolnorakouské zástupce, jejichž běžný pracovní den si bez spolupráce s českými kolegy téměř nelze představit. Oba poukázali na řadu možností, jak lze pečovat o dobré sousedství a využít ho ve smysluplných projektech.


Od poloviny června bude pro přeshraniční kooperaci mezi mikroregiony nebo obcemi k dispozici finanční podpora z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika. Jitka Kössler z organizace NÖ.Regional.GmbH poskytla informace k tomuto dotačnímu modelu.

Galerie