POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.05.2022 - 05.05.2022
Typ akce: Workshop

NÖ.Regional (PP6) uspořádal 5. května pro regiony Horní a Dolní Rakousko, Vídeň a sousední regiony Jižní Čechy, Jižní Moravu a Vysočinu v kampusu Horn workshop pro 65 účastníků z oblasti kultury a cestovního ruchu. Prezentováno bylo nové programové období Interreg AT-CZ 2021-2027 a také projektové náměty a aktivity účastníků na téma „Kultura & cestovní ruch“.

Zemský radní pro záležitosti EU Martin Eichtinger: „Projekt Connecting Regions (ConnReg) AT-CZ si klade za cíl propojit regionální rozvoj v programovém území Rakousko-Česká republika a posílit jej i v nadcházejícím programovacím období Interreg AT-CZ 2021-2027. V Dolním Rakousku je projekt ConnReg dotován částkou 450 000 Eur. Díky finanční podpoře byla již mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou realizována řada úspěšných projektů EU, jako například „Vítejte v zemi přírodního a kulturního dědictví, v regionu Renesance“, „Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu – BIG“ nebo „DigiVill – Digitální obec“."

V rámci tří dalších workshopů během příštích dvou měsíců budou shromážděny aktuální projektové náměty na témata „Inovace a výzkum“, „Vzdělávání“ a „Změna klimatu“. Kromě toho by měla nová platforma zajistit vytváření sítí a výměnu zkušeností, což usnadní vyhledávání nových projektových partnerů.

Christine Schneider, jednatelka NÖ.Regional: „V rámci česko-rakouských odborných konferencí, síťových setkání, kulatých stolů a workshopů se NÖ.Regional podařilo za posledních pět let v Dolním Rakousku propojit více než 500 aktérů z obcí, regionálních spolků a institucí s českými partnery.“ V rámci přeshraniční spolupráce hrají regionální aktéři zásadní roli.

Hannes Steinacker, jednatel Weinviertel Tourismus: „Jedním z našich cílů je dále rozšiřovat přeshraniční cestovní ruch, odbourat bariéry v hlavách a prostřednictvím intenzivního provázání kulturní a turistické nabídky prodloužit délku pobytu v regionu a tím i přidanou hodnotu pro obě strany.“

Galerie