POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.05.2022 - 19.05.2022
Typ akce: Workshop

Dne 19. května uspořádala NÖ.Regional.GmbH v prostorách Ursulinenhof Linz pro spolkové země Horní a Dolní Rakousko, Vídeň a sousední kraje Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina druhý bilaterální workshop, tentokrát na téma „Inovace & výzkum“.

V rámci této akce bylo představeno nové programové období Interreg AT-CZ 2021-2027 a projektové náměty a aktivity účastníků v oblasti „Inovace & výzkum“.

Zúčastnili se zainteresovaní řešitelé projektů a potenciální projektoví partneři z Vídně, Dolního a Horního Rakouska a také z kraje Jihočeského, Jihomoravského a z kraje Vysočina. Účastníci sebou přinesli připravené projektové náměty pro období 2021-2027 v podobě strukturovaných projektových konceptů, resp. své projektové náměty prezentovali na místě. Ty byly následně projednány v pracovních skupinách s regionálními koordinátory.

Akce, které se zúčastnilo téměř 80 účastníků, byla simultánně tlumočena a zajistila aktivní vzájemnou komunikaci a intenzivní diskuse. Všichni účastníci byli spokojeni s prezenčním formátem.

Galerie