POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.11.2018
Typ akce: Konference

Dne 7. listopadu 2018 se v prostorách hotelu SPA Hotel VITA v Českých Budějovicích uskutečnila bilaterální konference na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“, která byla organizována jihočeským projektovým partnerem v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.

Hlavním cílem setkání bylo především seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti dopravy v česko-rakouském příhraničí a s vizemi plánované budoucí spolupráce zaměřené na zajištění lepší přeshraniční mobility. V rámci akce byly rovněž představeny aktuálně realizované projekty v oblasti mobility, a to za účasti odborníků z jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Horního a Dolního Rakouska a města Vídně. Akce se zúčastnilo 52 zástupců, především odborníků v oblasti dopravy z česko-rakouského přeshraničního regionu.