POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.02.2019
Typ akce: Seminář

Ve středu 20. února 2019 se v budově Městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.

Hlavním cílem tohoto semináře bylo zprostředkovat potenciálním zájemcům a žadatelům o podporu z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika relevantní informace pro přípravu a podání projektových žádostí.

Cíleně byla zvolena oblast Moravskobudějovicka a Jemnicka, jelikož v tomto regionu, který je nejblíže hranici s Rakouskem, není až takový zájem o přeshraniční spolupráci, jaký bychom očekávali a není zde využit daný potenciál. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V rámci první části byly účastníkům ze strany vedoucího Společného sekretariátu poskytnuty základní informace o Programu Rakousko – Česká republika, jeho zaměření, podporovaných aktivitách, oprávněných žadatelích a příjemcích, finančních možnostech. Byly také pro představu zmíněny ukázkové projekty, které jsou již realizovány. V druhé části si 20 účastníků poslechlo prezentaci o Fondu malých projektů, jeho čerpání, podporovaných aktivitách typu people-to-people a nejbližších termínech. Informace o FMP poskytli zástupci správce fondu pro Kraj Vysočina – Sdružení obcí Vysočiny.

Galerie