POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.10.2018
Typ akce: Tisková zpráva

V rámci exkurze dne 11.10.2018 na téma kulturní dědictví a digitalizace získali účastníci informace o možnostech a výsledcích digitalizace kulturního dědictví.

Exkurze vedla na historická místa, do fotoateliéru zabývajícího se skladováním starých fotografií a také do prostor Jihočeské univerzity. Transfer know-how zorganizovala NÖ.Regional.GmbH v rámci projektu Interreg "Connecting Regions AT-CZ".

Digitalizace se dotýká všech soukromých i pracovních oblastí života, včetně zachování kulturního dědictví. Evropská unie podporuje prostřednictvím programů Interreg kromě jiného také zachování kulturního a přírodního dědictví a klade přitom důraz na digitalizaci existujících historických dat a materiálů. V rámci projektu „ConnReg AT-CZ“ vedla exkurze z Dolního Rakouska do Českého Krumlova a Českých Budějovic. Jejím cílem bylo seznámit se s dvěma projekty, které se digitalizací historických dat zabývají na přeshraniční úrovni a byly podpořeny programem Evropské unie EÚS Svobodný stát Bavorsko – Česká republika (Interreg V).

Museum Fotoatelier Seidel v Českém Krumlově nadchne všechny milovníky fotografie, historiky a provozovatele muzeí. Josef Seidel a jeho syn František pořídili a uchovali tisíce fotografií z doby přelomu století až do poloviny minulého století. Krajinářské fotografie a portréty, které pozorovateli umožňují nádherný a nedocenitelný náhled do tehdejší doby. Tyto fotografie jsou nyní společně se snímky leteckých skenerů využity pro digitální rekonstrukci zaniklých (zničených) vesnic v bavorsko-českém příhraničním regionu v rámci projektu EU „Photostruk“. Výsledkem jsou snímky, které virtuálně oživují vesnice, které byly zničeny v rámci zřízení železné opony nebo při výstavbě vodních nádrží.

PhDr. Radka Bunešová z Jihočeské univerzity a její tým kolegů následně v Českých Budějovicích prezentovali kooperaci s Jihočeským muzeem a Museum Deggendorf v Bavorsku. Projekt „MUZEUM uploaded“ umožňuje nejen převzetí výše uvedené digitalizace dat do spolupracujících muzeí, ale podporuje také vstup moderních technologií a softwaru do zapojených muzeí. Ohromující jsou např. možnosti skeneru knih, který byl pořízen v rámci projektu Interreg. Staré cenné knihy lze šetrným způsobem skenovat a zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím webového portálu. Současně jsou knihy zachovány v digitální podobě pro další generace.

To vede také k úvaze, jak lze příští generace, především děti a mládež, oslovit prostřednictvím moderních médií ohledně tématu muzeí. V rámci projektu „Muzeum uploaded“ proto také probíhá školení zaměstnanců muzea jako příprava na moderní cílové publikum a práci se sociálními médii a digitálními daty.

Galerie