POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.04.2019
Typ akce: Seminář

Dne 26. 4. 2019 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.

Hlavním cílem semináře bylo zprostředkovat potenciálním jihočeským zájemcům a žadatelům o podporu z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 relevantní informace pro přípravu a podání projektových žádostí.

Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V rámci první části byly účastníkům ze strany zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytnuty základní informace o Programu, jeho zaměření, podporovaných aktivitách a finančních možnostech.

V druhém bloku byly zástupci Jihočeské Silvy Norticy prezentovány možnosti čerpání v rámci Fondu malých projektů. Semináře se zúčastnilo 22 osob.

Galerie