POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.03.2017
Typ akce: Seminář

Dne 21. 3. 2017 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko – Česká republika.

Dne  21. března 2017 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.

Jedním z cílů tohoto semináře bylo zprostředkovat potenciálním zájemcům o přípravu přeshraničního projektu, a s tím souvisejícím získáním dotace, z jižních Čech nezbytné informace pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů s ohledem na relevantní regionální rozvojové strategie. Seminář byl rozdělen do dvou hlavních částí. V té první byly účastníkům poskytnuty obecné informace o programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, jeho zaměření, podporovaných aktivitách a finančních možnostech. V druhé části byly partnerem projektu Connecting regions AT-CZ poskytnuty informace týkající se samotného procesu přípravy a podání projektových žádostí a práce s elektronickým monitorovacím systémem.

Semináře se zúčastnilo 25 zástupců různých organizací a spolků.