POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.12.2019 - 10.12.2019
Typ akce: Workshop

Síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a zdrojů“ a „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“

9. prosince 2019: Síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a zdrojů“

V rámci přeshraničního projektu „ConnReg – Connecting regions AT-CZ“ se 9. prosince 2019 v hornorakouské obci Pregarten konalo další bilaterální síťové setkání. Setkání se zúčastnilo zhruba 30 osob z celého rakousko-českého příhraničí.

Cílem tohoto síťovacího setkání bylo vyměnit si informace s ostatními aktéry z programového území Rakousko - Česká republika, navázat nové kontakty a cíleně najít partnery pro své nápady.

Na začátku byl prezentován aktuální stav a budoucí vývoj v programu INTERREG Rakousko-Česká republika. Po impulzní přednášce na téma vnímání hranic a prezentaci třech konkrétních projektů

  • Inovativní technologie recyklace popelů a strusek
  • Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše
  • KLAR! - KlimawandelAnpassungsModellRegion – modelový region adaptace klimatu

měli účastníci v moderovaných malých skupinách možnost k další diskusi.

10. prosince 2019: Síťové setkání na téma „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“

V rámci přeshraničního projektu „ConnReg – Connecting regions AT-CZ“ se 10. prosince 2019 v hornorakouské obci Pregarten konalo další bilaterální síťové setkání. Setkání se zúčastnilo kolem 30 osob z celého rakousko-českého příhraničí. Cílem tohoto síťovacího setkání bylo vyměnit si informace s ostatními aktéry z programového území Rakousko - Česká republika, navázat nové kontakty a cíleně najít partnery pro své nápady. Na začátku byl prezentován aktuální stav a budoucí vývoj v programu INTERREG Rakousko-Česká republika. Po prezentaci třech konkrétních projektů

  • Lidová kultura AT-CZ
  • Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě
  • Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva

měli účastníci v moderovaných malých skupinách možnost k další diskusi.

Galerie