POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.11.2019
Typ akce: Konference

V rámci přeshraničního projektu „ConnReg – Connecting Regions AT-CZ“ se 19. listopadu 2019 v hornorakouském Linci konala další odborná konference. Konference, které se zúčastnilo více než 70 osob z celého rakousko-českého příhraničí, byla zaměřena na téma „Smart Mobility – budoucnost ve venkovských regionech“.

Téma mobility je důležitou oblastí národních a regionálních strategií smart regionů či digitalizace a staví především venkovské regiony před velké výzvy. Klimatické ale také demografické změny úzce souvisí se změnou chování obyvatelstva v oblasti mobility a zároveň vyžadují od obcí a měst inovativní a udržitelné řešení.

Zástupci z Rakouska, České republiky ale také ze sousedního Bavorska představili v rámci konference publiku různé přístupy a velmi různorodé a úspěšné příklady z praxe. Mezi ně patří projekty jako „Digitální vesnice Spiegelau“, „E-road Písek – Deggendorf“, „Venkovský automobil Klaus-Steyrling-Kniewas“ či různé regionální modely car-sharingu.

Mimo konkrétních příkladů z praxe byly prezentovány také strategické přístupy, jako např. hornorakouský koncept spolupráce mezi městy a okolními obcemi, aktivity Kraje Vysočina pro podporu čisté mobility nebo nabídka regionálních managementů v Dolním a Horním Rakousku v oblasti mobility a jeho managementu. 

Galerie